تبلیغات
ادبیات فارسی(زندگی نامه ی شاعران و نویسندگان ایران) - سبك خراسانی
قالب
تاریخ : پنجشنبه 1 اردیبهشت 1390 | 02:15 ب.ظ | نویسنده : وحید احمدیان

سبك خراسانی ابتدا در خراسان به وجود آمد و چون تر كستان هم جز خراسان بزرگ به شمار می رفت به آن تركستان نیز گفته اند و به علت آن كه ظهورش در زمان سامانیان بوده است آن را سبك سامانی نیز نامیده اند . از سوی دیگر سبك خراسانی بر حسب زمان به سه سبك فرعی سامانی،  غزنوی و سلجوقی تقسیم می شود كه بر روی هم ویژگی های مشتركی در آن نیز دیده می شود.

سبك دوره ی سلجوقی را باید( بین بین) نام نهاد چرا كه ویژگی های سبك عراقی نیز در آن به چشم می خورد. از شعرای معروف سبك خراسانی می توان به رودكی ، فرخی ، عنصری ، منوچهری، فردوسی ، ناصر خسرو ، سنایی ، مسعود سعد را نام برد. ویژگی های این سبك عبارت است از:

الف) ویژگی زبانی:

1) سادگی زبان شعر ( این دوره را دوره ی تكوین زبان می نامند )

2) كمی لغات بیگانه و عربی

3) تفاوت تلفظ برخی از كلمات در مقایسه با زبان امروز

4) كهنه و مهجور بودن بخشی از لغات در مقایسه با زبان امروز

ب) ویژگی فكری:

1) روح شادی و نشاط و خوش باشی و تساهل در شعر غلبه دارد.

2) شعر واقع گراست و توصیفات عمدتا طبیعی و ساده و محسوس و عینی است.

3) معشوق عمدتا زمینی و دست یافتنی است.

4) جنبه های عقلانی بر جنبه های احساسی و عاطفی غلبه دارد.

5) روح حماسه بر ادبیات این دوره حاكم است.

6) اشعار پند آمیز و اندرز گونه ی این دوره ساده است و جنبه ی عملی و دستوری دارد.

7) مضمون عمده ی اشعار این سبك مرثیه، حكمت، پند و اندرز ، حماسه و غنا و.. است

ج) ویژكی ادبی

1) قالب عمده ی شعر قصیده است و مسمط و ترجیع بند در حال شكل گیری است.

2) استفاده ی آرایه ی ادبی طبیعی است

3) قافیه و ردیف بسیار ساده است

4) در توصیف بیش تر از تشبیه بهره گرفته است  • پ
  • سوء زن
  • ضایعات