تبلیغات
ادبیات فارسی(زندگی نامه ی شاعران و نویسندگان ایران) - ویژگی شعر فرانو
قالب
تاریخ : سه شنبه 26 مهر 1390 | 07:15 ق.ظ | نویسنده : وحید احمدیان

آقای اكبر اكسیر برای دهه ی هشتاد شعر معاصر یك پیشنهاد دادند به نام فرانو ، به معنی فراتر از نو. حال شعر فرانو به قول خودشون به شكستن تمام شكستنی ها آمده است و همچنین شكل و فرم و معنا و محتوا و دستور... و به قول صاحب طوطی بازرگان

حرف و صوت و گفت را برهم زنم/ تا كه بی این هر سه با تو دم زنم

شعر فرانو در انحصار قواعد پیش ساخته نیست و حاصل ذهن سیال است

و اصولا كارش شكستن اصول مشترك تحمیلی ، بر خلاف پست مدرن كه جنبش تلقی می شود.

نوزده ویژگی شعر فرانو عبارت اند از :

1. فرانو شعر كوتاه است بی قید وزن اما اگر ناخود آگاه دارای هارمونی و وزن باشد ایرادی ندارد. زبان محاوره و ساده است . با پرگویی و متری نویسی در عصر دیجیتال مخالف است كه دقیقا در شعر های اكسیر نمایان است.


2.هر فرانو به اندازه ی قد خودحرف و پیام دارد پیامی چند وجهی ایهام آور و كوبنده. فرانو بدون حرف حساب ممكن نیست فرانو پیام واحد صادر نمی كند پیام با ظرفیت خواننده شكل میگیرد


3. از نظر زبانی طنز و جد را توامان و گاهی جدا دارد اگر شاعر زمینه ی ظنز دارد طنز فرانو به شعریت آن می چربد و اگر نه شعریت فرانو در آن مشهود باشد.


4. از تمام تمهیدات لفظی و معنوی حق دارد به طرز ماهرانه استفاده كند در حالی كه نیازی به كاربرد عمده ی صنایع نیست از ایهام ملیح، كژتابی تعقیدات زبانی كه ظنز آور باشد و تركیبات چند معناییی عامه یا افعال ایهام دار به صورت چاشنی بهره بردارد.


5. فرانو زبان ساده ای دارد با كلمات ساده ی روز مره كلماتی كه دهان پر كن نیست و به لغت نامه نیار ندارد راحت ترین وسیله برای رساندن پیام به مخاطب  است.


6. سوژه ی فرانو موضوعات مملوس اطراف خودمان است هر چند پیش پا افتاده. فرانو آمده است تا به پدیده های حقیر شخصیت ببخشد و معنا بدهد در فرانو كمبود سوژه نیست تنها كافی است گیرنده ی قوی داشته باشی.


7. استفاده ی به جا و شاعرانه از محاورات عامه ، مثل ها و متل ها و اصلاحات روز و فرهنگ عامه در شعر فرانو هرچند محلی.


8. لحظه آفرینی و تركیبات حایز اهمیت است آوردن كلمات وارونه به شرطی كه فضای زیبایی خلق شود. مثلا : توپ پنجره را نشكند / پنجره توپ را نشكند !


9.  در لحظه ی سرودن فرانو نیازی به محیط خلوت و عرق ریختن نیست چون اندوخته ی ذهنی عامل اصلی تفكر است در حین كار رانندگی مطالعه و .... یك جرقه لازم است تا فرانو سروده شود


10.  سناریو نویسی اكیدا ممنوع


11.  در فرانو استفاده از حشو و زواید و تكرار و جملات معترضه كه به تطویل كلام می انجامد لازم نیست. با كمترین واژه و لحن و نشانه بیشترین معنی صادر می شود طوری  كه بعد از خواندن نیازی به توصیف منظور شاعر نداشته باشد یك طرح بدونه شرح !


12.  در فرانو یا شروع شعر باید ضربه بزند یا در  پایان بندی شعر!

  شعر فرانو بازی با كلمات و كاریكاتور و جوك نیست فرق ظریفی با این سه مقوله دارد كه با مختصر لغزش و غفلت از دست خواهد رفت..


13. فرانو دعوتی است به آزاد اندیشیدن و آزاد نگریستن ، حزبی و عقیدتی عمل نمی كند ، وابسته نیست ، شعار نمی دهد ، عشق در آن راه ندارد و فراجناهی عمل می كند ، در فرانو كسی نوچه ی دیگری نیست ، آقای فهم و ذوق خود است.


14.  شعر فرانو اولین بار كه قرایت شد باید حالات زیر در شنوده ایجاد شود

در قرایت اول :  الف :لبخندی مشكوك به ریشخند كه كاملا در اشعار اكسیر نمایان می شود ب : درخواست تكرار قرایت

در قرایت دوم :  الف :بهت عمیق و به فكر فرو رفتن ب : تایید شعر در غیر این صورت فرانو اصل نیست


15. فرانو بر خلاف انواع شعر پیش از آن كه نوشتنی باشد خواندنی است  لحن و حالات صوتی ، عاطفی ، قرایت فهم شعر را آسان میكند. امری كه با نشانه گذاری و تغییر گرافیك حروف چاپی نا ممكن است بر خلاف شاعران پست مدرن


16.  فرانو یك واژه است و ترجمه ی پست مدرن نیست. با شعر پست مدرن تفاوت هایی دارد اما در اشعار چاپ شده رگه هایی از فرانو دیده میشود.

پست مدرن به قولی یك جنبش هنری است و با گذشتن زمان و نیاز زمانه قابل تغییر است .اما فرانو سبك و مكتب نیست یك اصطلاح است فراتر از تمام جریان های نو .


17. در فرانو كهنگی نام مطرح نیست  صد سال بعد نیز فرانو معنی دارد . مثل شعار عامیانه امروز نقد فردا نسیه


18.  با به كارگیری یك یا دو قسمت از این موارد در یك تكه شعر نمی توان مدعی سرودن فرانو بود. دستكاری یك كاریكاتور ، دستیابی به یك طنز موقعیت ركیك كه در اصل هجو است ، یا لطیفه های جمله سازی جدید ، فرانو نمی توان باشد طنز به همراه لحظه های اثیری در یك موقعیت كشف و شهودی قادر به اریه ی فرانو است


19.  كاشف فرانو یك فرد یا یك جریان ادبی نیست نگارنده فقط با انتخاب این نام به شكلی از این شعر كه در تمام ادوار تاریخی وجود داشته اما به صورت پراكنده اشاره كرده است چون تكه پاره های اعضای فرانو در آثار مكتوب ما بوده است از رودكی تا هنوز  • پ
  • سوء زن
  • ضایعات