تبلیغات
ادبیات فارسی(زندگی نامه ی شاعران و نویسندگان ایران) - شاعران حبسیه سرا
قالب
تاریخ : یکشنبه 5 تیر 1390 | 02:36 ب.ظ | نویسنده : وحید احمدیان

شاعران زندانی در ایران به دو دسته تقسیم می شوند:

1)    آنان كه بر اثر مخالفت با حكومت به اتها مات سیاسی مورد تعقیب و بازداشت دستگاه وقت قرار گرفته اند و عبارت اند از: مسعود سعد سلمان ، فلكی شروانی ، مجیر الدین بیلقانی ، سلیمانشاه سلجوقی ، ابوالمعانی نصرالله منشی ،خاقانی ، بهاءالدین بغدادی ، سلجوق شاه سلغری ، ركن صابر ، خان احمد خان گیلانی ، برندق خجندی ، سام میرزا صفوی ، شاه اسماعیل دوم ، غازی گرای خان ، كلیم كاشانی ، و آصادق تفرشی

2)   شاعرانی كه از نظر مذهب و حكومت وقت هم برای به دست آوردن دل مردم به آزار و اذیت شاعران پرداختند مانند : باباافضل و عین القضات

گاهی شاعران به دو جهت سیاسی و مذهبی زندان می شدند مانند: ناصر خسرو ، فضل الله حروفی ، عماد الدین نسیمی ، شجاع كاشانی ، حیاتی كاشانی ، ابوالقاسم امری ، و محمد باقر خرده ای  • پ
  • سوء زن
  • ضایعات